Коркови табла, табла за съобщения, консумативи за коркови табла